अस्पताल

स्वास्थ्य मन्त्रालयलेअस्पताललाई आठ लाखदेखि चार करोडसम्म अनुदान दिने

काठमाडौं । अनुदानका लागि निवेदन दिएका ५३ सामुदायिक अस्पतालमध्ये २३ अस्पतालले अनुदान पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालले दिएको आवेदनका […]

ad3 ad4